מוזיאון הטבע

פיתוח    |    

    |    

מוזיאון הטבע

חזרה לכל הפרויקטים

פיתוח אתר מוזיאון הטבע, אוניברסיטת תל אביב. אתר מבוסס wordpress מסקראצ׳ הכולל התממשקות מלאה למערכת כרטוס, מיגרציית תוכן מורכבת אשר בוצעה מתוך מספר אתרים חיצוניים, מערכת מידע לאיתור פריטים ועוד.